3/16/2013

Radacinile trecutului nostru / Roots of our past

"Is it good to seek the past, Master Po? Does it not rob the  present?
If a man dwells in the past, then he robs the present. But if a man ignores the past, he may rob the future. The seeds of our destiny are nurtured by the roots of our past."

"Este bine sa cercetezi trecutul, Maestre Po? Nu-ti fura asta prezentul?
Daca omul traieste in trecut, atunci el isi fura prezentul. Insa daca omul isi ignora trecutul, si-ar putea fura viitorul. Semintele destinului nostru sunt hranite de radacinile trecutului nostru.  "

Kung Fu (TV Series, 1972)Pe coloana existentei noastre, am ajuns intr-un moment de stramtoare. Viitorul ne sta inainte necunoscut, opac, incert... Campia trecutului insa, ne este inca fertila. Si radacinile puternice. 
Am pus alaturi de ele vartejul energiei regenerative si curgerea blanda a apei binefacatoare, pentru ca impreuna sa hraneasca si sa indrume semintele mult-incercatului nostru destin. Demn, curajos, vertical.  On our existence column, we reached a narrow point. The future awaits ahead of us unknown, shadowed, doubtful... Yet the plain of our past is still fertile. And our roots strong.
I laid next to them the whirl of regenerative energy and the soft drift of benefactress water, so that together they could feed and guide the seeds of our long-troubled destiny. Dignified, brave, upright.


Simboluri primordiale: coloana -> viata, spirala -> energie regenerativa, linii paralele serpuite -> apa binefacatoare , rombul ->fertilitate (dupa Virgil Vasilescu "Semnele cerului")

Primordial symbols: the column -> life, existence, the spiral -> regenerative energy, sinuous parallel lines -> benefactress water, diamond -> fertility (acc. Virgil Vasilescu "The symbols of the sky" )